Solarno ogrevanje

Solarni sistemi za pridobivanje toplotne energije so predvsem sistemi za ogrevanje sanitarne tople vode in sistemi za podporo ogrevanju.

Subvencija Eko sklada znaša :

  • za ploščate kolektorje 150 €/m2 neto površine
  • za vakuumske kolektorje 200 €/m2 neto površine

Višina priznane subvencije znaša max. 25% celotne vrednosti investicije (z DDV). Eko Sklad izplača subvencijo direktno na kupčev TRR po prejeti odločbi in po končani izvedbi del.

Montaža nosilcev

Montaža sončnih kolektorjev

Montaža sončnih kolektorjev