Toplotne črpalke

Pridobivanje toplote iz toplotne črpalke se zaenkrat uvršča med obnovljive vire energije, ker približno eno tretjino energije prispeva elektrika, dve tretjini pa toplotna energija iz okolja (bodisi zraka, zemlje ali vode).

V Sloveniji se velik del energije porablja za ogrevanje stanovanj in poslovnih prostorov.

S toplotno črpalko ste neodvisni od kurilnega olja in plina hkrati pa izkoriščate brezplačen toplotni potencial narave neposredno v vaši bližini – ali iz zemlje, iz podtalnice ali zraka. Ogrevanje z naravano toploto je okolju prijazno in se subvencionira tudi s strani države. Več o subvencijah najdete na inbternetni strani Eko sklada www.ekosklad.si.

Toplotna črpalka voda/voda za centralno ogrevanje in za ogrevanje sanitarne vode

Toplotna črpalka zrak/voda za centralno ogrevanje in za ogrevanje sanitarne vode (notranja enota)

Toplotna črpalka zrak/voda za centralno ogrevanje in za ogrevanje sanitarne vode (notranja enota)

Toplotna črpalka zrak/voda za centralno ogrevanje in za ogrevanje sanitarne vode (zunanja enota)

Toplotna črpalka zrak/voda za za segrevanje sanitarne vode