Strojne inštalacije v industriji

Inštalaterska dela izvajamo tudi v industriji.
Izvajamo razne cevne povezave,popravila in montažo ogrevalne tehnike,prezračevanje,cevna napeljava zraka(cnc)…

Montaže in popravila kaloriferjev

Priključitev strojev na tlačno zračno omrežje

Napeljava in montaža visokotlacne zračne instalacije

Talno ogrevanje večjih površin

Instalacije rekurporacijskih in prezračevalnih sistemov

Napeljava centralnega ogrevanja